BM Transport s.r.o.,
Železničná 93,
932 01 Veľký Meder

Zákaznícka zóna

Špedícia 2.0

Riešenie dopravných úloh rýchlo a efektívne

Služby

Sme poskytovateľom dopravných a zasielateľských služieb v rámci Európy v cestnej doprave.

Celovozové prepravy do 24 t

Kamiónová doprava, doprava s vozidlami s nosnosťou do 6 t, do 3,5 t a  do 1,5 tony. V tejto kategórii má náš zákazník vozidlo k dispozícii len pre vlastné účely. Výhody tohto typu dopravy sú v prípadoch, keď si povaha tovaru vyžaduje colný uzáver, prípadne Váš tovar potrebujete dopraviť rýchlejšie až expresne alebo si to povaha Vášho tovaru vyžaduje z iných dôvodov.

Doprava čiastkových nákladov alebo dokládkový servis

Je to preprava tovarov, ktoré nevyžadujú celé vozidlo. Ak nás požiadate o cenovú ponuku, poskytneme Vám vypracovanú ponuku na rôzne váhové kategórie od 100 kg do 16 ton a to od 1 palety až po 23 paliet v závislosti od toho, koľko miesta daný tovar na vozidle zaberie. Výhodou tohto riešenia sú nižšie dopravné ceny.

Pri dokládkovom servise dbáme o dobrú organizáciu prepravy a tiež o najoptimálnejšie podmienky z hľadiska času doručenia a požiadaviek zákazníka.

Webový prístup

Prinášame Vám komfort a šetríme pre Vás.
Pre našich zákazníkov poskytujeme prístup do partnerskej zóny. Je to zóna, v ktorej našim partnerom poskytujeme komfort, uľahčujeme prácu  a umožňujeme pracovať s nami rýchlo a efektívne. Tu si môžete objednať prepravy, na ktoré sme Vám vypracovali ponuku a to v kategórii ako celovozových tak aj čiastkových prepráv. Ceny máte okamžite k dispozícii, máte možnosť si vybrať služby s pridanou hodnotou, požiadať o novú ponuku, vytlačiť si jednotlivé cenové ponuky, sledovať statusy prepráv/stav tovaru/ taktiež sledovať koľko sme pre Vás ušetrili.

Poistenie

Pre našich zákazníkov predstavujeme taktiež bezpečnosť.

  • ako dopravcovia do výšky 100 000,- EUR
  • ako zasielatelia do výšky 200 000,- EUR
  • možnosť extra poistenia jednotlivých prepráv  

Služby s pridanou hodnotou – preclenie tovaru, expres, extra poistenie prepravy

  • Preclenie tovaru v prípade keď je krajina nakládky alebo vykládky mimo Európskej únie.
  • Expresná preprava tovaru sa využíva v prípade, ak zákazník potrebuje mimoriadne rýchlo dodať tovar na miesto určenia. Je to služba pri ktorej sa individuálne stanovuje postup a cena po dohode so zákazníkom.
  • Extra poistenie sa využíva pri tovare s vysokou hodnotou. Podmienky extra poistenia prepravy si môžete vyžiadať priamo u Vášho kontaktného špeditéra.