BM Transport s.r.o.,
Železničná 93,
932 01 Veľký Meder

Zákaznícka zóna

Špedícia 2.0

Riešenie dopravných úloh rýchlo a efektívne

Všeobecné informácie

Typy vozidiel

najčastejšie parametre vozidiel:

  • vozidlá s nosnosťou do 1,5 t,  4 – 8 europaliet
  • vozidlá s nosnosťou do 3,5 t, 16 – 18 europaliet, šírka od 2,4 m
  • vozidlá s nosnosťou do 6 t, 16 – 18 europaliet, šírka od 2,4 m
  • vozidlá s nosnosťou do 24 t – kamiony, 33 – 34 europaliet, šírka vozidiel od 2,45 m, štandarná dĺžka 13,6 m, výška do 2,8 m
  • megové vozidlá, 33 – 34 europaliet, šírka vozidiel od 2,45 m, štandardná dĺžka 13,6 m, výška do 3 m

Terminológia špeditéra

čiastočka – je tovar, ktorý nezaberie plné vozidlo ale len určitú ložnú časť a váhu z jeho celkovej ložnej plochy a nosnosti.

dokládkový servis – je služba, kde sa zložením viacerých čiastkových prepráv naplní vozidlo a tým sa znižuje zákazníkovi cena, ktorú zaplatí za realizáciu prepravy.

expresná preprava - je preprava, ktorá bude vykonaná čo najrýchlejšie z bodu nakládky do bodu vykládky. Najčastejšie je realizovaná 2 vodičmi, avšak závisí  od objemu, váhy a vzdialenosti medzi nakládkou a vykládkou

stohovateľnosť paliet – znamená keď môže byť naložená jedna paleta na druhú počas prepravy bez toho, aby sa tovar poškodil alebo sa zvýšila možnosť poškodenia. Ušetrí sa tým ložná plocha vozidla.

typy paliet

  • Europaleta EWP 120 x 80 cm
  • Priemyselná paleta 120 x 100 cm
  • IBCS 120 x 120 cm